عایق حرارتی چیست ؟

آپارتمان, املاک 17 فروردین 1398

عایق حرارتی چیست ؟

برای عایق حرارتی چندین تعریف وجود دارد که ما درمقاله عایق حرارتی سازه ساز به آنها اشاره می کنیم:

هرنوع پوششی که از انتقال حرارت جلوگیری کند و یا باعث کند شدن انتقال آن شود عایق حرارتی نامیده می شود. عایق حرارتی مواد و ترکیبی از مواد است که از انتقال حرارت جلوگیری می کند. عایق حرارتی موادی هستند که از نرخ انتقال حرارت بین سیستم های متفاوت فیزیکی می کاهند.

از عایق حرارتی در چه جاهایی استفاده می شود؟

از عایق های حرارتی می توان در داخل ساختمان ها برای ثابت نگه داشتن درجه حرارت استفاده کرد. در فصول سرد به گرمایش و در فصول تابستان به سرمایش نیاز می باشد. از مصالح با سیستم مرکب ساخته شده است. استفاده از آن برای تحمل بار و ممانعت از عبور صدا است.

انواع عایق حرارتی

عایق هایی که در ساختار آن ها حباب های هوا وجود دارد و موجب کاهش هدایت حرارت می گردد. عایق هایی که حرارت را بازتاب می نمایند؛ پشت این عایق ها باید حدود 20 میلیمتر فاصله هوایی تعبیه شود.

عایق حرارتی
عایق حرارتی

خواص عایق های حرارتی

حال در مقاله سازه ساز می پردازیم به خواص عایق های حرارتی هدف عمده عایق كاری حرارتی،كاهش انتقال حرارت از یک منبع داغ به محیط یا از محیط به یک فرآیند سرد می باشد. از این رو یک ویژگی مهم عایق حرارتی، پایین بودن رسانایی حرارتی آن است. ملاحظات دیگری نیز می بایستی برای تعیین خواص عایق لازم برای هر کاربرد خا ص در نظر گرفته شود . به عنوان مثال ، شرایط خارجی که امکان دارد عایق دستخوش آنها شود حائز اهمیت است.

• مقاومت در برابر اثرات درازمدت این مورد ، مخصوصاً در جایی که عایق در معرض دماها و شرایط کاری بسیار سخت خواهد بود ، مهم است تا عایق نه تنها از نظرساختاری مستحکم بماند بلکه ویژگیهای عایقی آن نیز حفظ شود.

• استحکام فیزیکی این خاصیت می بایست به اندازه كافی باشد تا عایق بتواند بدون تأثیر برخواص اولیه عایقی ، تحویل ، ذخیره سازی و اعمال را تحمل نماید.

• استحکام در برابر فشردگی این خاصیت می بایست به اندازه کافی باشد تا پس از نصب، عایق در مقابل هرگونه فشار احتمالی ، همچون نردبان ها و غیره، استقامت داشته باشد.

• پایداری مکانیکی عایق باید علاوه بر اینكه پس از نصب قادر به تحمل بار باشد ، از مقاومت لازم در برابر ارتعاش نیز برخوردار بوده و نیز انبساط و انقباض را تحمل نماید .

• ایمنی خطراتی که در مدت اعمال عایق، سلامتی را تهدید می کنند باید در نظرگرفته شوند. خطرات آتش سوزی و انفجار ناشی از مواد عایق باید در انتخاب آنها مد نظر قرار گیرد و هم چنین چسب ها ومواد اتصال دهنده نیز در طول استفاده باید در نظر گرفته شوند چرا که این مواد می توانند خطر ساز باشند .

نکته مهم دیگر، تولید دود ناشی از آتش سوزی است که به هنگام عایق كاری ابنیه باید بدان توجه شود زیرا که ممکن است عملیات اطفاء حریق را با مشکل مواجه ساخته و برای ساکنین خطرساز باشد.

• مقاومت در برابر خوردگی نفود آب یا میعان داخلی می تواند عایق را مرطوب ساخته و آن را تضعیف کند . مخصوصاً عایقهای حاوی تركیبات حل شدنی، هستند خوردگی می باشند. مقاومت در برابر مواد شیمیایی مجاور عایق كه احتمالاً از منابع خارجی هستند نیزمی تواند مهم باشد.

• وزن و ضخامت عایق در برخی موارد، وزن عایق ممکن است بکارگیری تقویت های اضافی برای سیستم لوله كشی و غیره را ایجاب نماید . ضخامت انتخاب شده ، ملاحظات مربوط به فضای مورد نیاز را تحت تأ ثیر قرار خواهد داد و این موضوع خصوصًا چنانچه سیستم موجود به عایق مجهز باشد، حائز اهمیت است.

• مقاومت در برابر نفود بخار آب و جذب آب این موضوع از آن جهت که آب رسانایی حرارتی عایق را بالا می برد و در نتیجه اثر عایق را کاهش می دهد ، اهمیت دارد. ساختار فیبری با منافذ باز، مستعد این اثر هستند.

• مقاومت در برابر جانوران موذی وگیاهان قارچی در فروشگاههای مواد غذایی و کارخانه ها، عایق باید در برابر رشد جانوران موذی وگیاهان قارچی مقاوم باشد، پوشش با مواد غیرجاذب می بایست تامین شود.

بدون برچسب

114 بازدید کل ، 1 امروز

  

ارسال نظر

  • عایق حرارتی چیست ؟

    با در 17 فروردین 1398 - 0 نظرات

    عایق حرارتی چیست ؟ برای عایق حرارتی چندین تعریف وجود دارد که ما درمقاله عایق حرارتی سازه ساز به آنها اشاره می کنیم: هرنوع پوششی که از انتقال حرارت جلوگیری کند و یا باعث کند شدن انتقال آن شود عایق حرارتی نامیده می شود. عایق حرارتی مواد و ترکیبی از مواد است که از انتقال […]